Skilanefnd / bráðabirgðastjórn

Þann 21. mars sl. vék Fjármálaeftirlitið stjórn SPRON frá og skipaði skilanefnd yfir bankann. Um leið fól Fjármálaeftirlitið Nýja Kaupþing Banka hf. að annast innlánsskuldbindingar bankans skv. nánari lýsingu, sjá hér. Með lögum nr. 44/2009 um breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki var skilanefnd breytt í bráðabirgðastjórn, sem hefur sömu hlutverkum að gegna og skilanefnd.

Slitastjórn

Í júní sl. rann skeið bráðabirgðastjórnar á enda, í samræmi við 100. gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Þann 23. júní sl. féllst Héraðsdómur Reykjavíkur á beiðni bráðabirgðastjórnar SPRON um skipun slitastjórnar. Hlutverk slitastjórnar er að gæta hagsmuna kröfuhafa SPRON með því að gæta að eignum félagsins og hámarka verðmæti þeirra, og annast m.a. innköllun til kröfuhafa í samræmi við 2. mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Fyrirvari vegna tölvupósts


Slitastjórn SPRON hf., Frjálsi og Drómi hf.
Efni þessa tölvupósts og viðhengja kann að vera trúnaðarmál. Ef sá sem tekur við þessum tölvupósti er ekki réttur viðtakandi, er hann vinsamlegast beðinn um að tilkynna sendanda og eyða tölvupóstinum og viðhengjum án þess að afrita, dreifa eða notfæra sér þau á nokkurn hátt. Sé efni þessa tölvupósts og viðhengja ótengt starfsemi slitastjórnar SPRON, Frjálsa, Dróma hf. eða tengdra félaga er sendandi einn ábyrgur. Óheimil notkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu.

Slitastjórn SPRON, Frjálsi, Drómi hf. og tengd félög hafa gripið til allra skynsamlegra varúðarráðstafana til að tryggja að þessi tölvupóstur og viðhengi innihaldi ekki tölvuvírusa og aðrar villur. Þrátt fyrir það tekur slitastjórnin ekki ábyrgð á tjóni sem verður vegna þessa tölvupósts eða viðhengja þar sem upplýsingar eru móttækilegar fyrir breytingum og geta innihaldið tölvuvírusa. Því er viðtakanda ráðlagt að leita eftir tölvuvírusum áður en viðhengi eru opnuð.

Email Disclaimer


The Winding-Up Board of Reykjavík Savings Bank, Frjalsi Investment Bank Ltd. and Dromi Ltd.
The content of this e-mail and its attachments may be confidential and privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the e-mail and any attachments without copying, distributing or making other use of it. If the content of this e-mail and its attachments is not connected with the activities of The Winding-Up Board of Reykjavík Savings Bank, Frjalsi Investment Bank Ltd, Dromi Ltd. or its affiliated entities the sender is solely responsible. Unauthorized use can instigate a claim for damages and constitute a criminal offence.

The Winding-Up Board of Reykjavík Savings Bank, Frjalsi Investment Bank Ltd, Dromi Ltd. and its affiliated entities have taken every reasonable precaution to ensure that this e-mail and any attachments are free from viruses and other errors. However, we can not accept liability for any damage sustained as a result of this e-mail or its attachments, as information is susceptible to alteration and may contain viruses. We would advise that you carry out your own virus scan before opening any attachment.

Creditors´ secure website